Bieg Sapiehów - Kodeń ZAPRASZA BIEGACZY
Zobacz też: kajaki.nadbugiem.pl | koden.com.pl
Aktualności
|
2021-06-06

Czas na seniora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Kodnia  zaprasza do udziału w projekcie
„Czas na seniora – utworzenie Klubów Seniora w Gminie Kodeń”

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb 31 osób (24 kobiet i 7 mężczyzn)zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kodeń do 30.04.2023 r. poprzez utworzenie
i prowadzenie zajęć w ramach 2 Klubów Seniora w Kostomłotach II i Dobromyślu dla 26 osób oraz zorganizowanie usług asystenckich dla 5 osób z niepełnosprawnościami.

Projekt skierowany jest do osób  zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, którzy spełnią warunki:

 • zamieszkują na  terenie wiejskim,
 • są mieszkańcami  Gminy Kodeń,
 • mają ukończone 60 lat /dotyczy tylko uczestników Klubów Seniora/,
 • posiadają status osoby niepełnosprawnej / dotyczy tylko usług asystenckich/,
 • potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

„Kluby Seniora w Gminie Kodeń” będą miejscem spotkań osób starszych, w miłej atmosferze, z jak największym spontanicznym zaangażowaniem samych seniorów. Działania klubu będą integrować seniorów i wspierać aktywność osób starszych, ale przede wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo w pobliżu miejsca zamieszkania. Kluby Seniora pozwolą na kształtowanie wśród seniorów nawyków do czynnego, kreatywnego spędzania wolnego czasu, rozwoju umiejętności, nauki radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz dostosowania się do realiów obecnego świata. Uczestnicy mogą spędzać czas w klubie w pełnym wymiarze lub brać udział w wybranych zajęciach/ aktywnościach.

 

Formy wsparcia zapewnione dla uczestników w Klubach Seniora:

 1. Zajęcia artystyczne (muzyka, śpiew, taniec, teatr, rękodzielnictwo).
 2. Zajęcia kulinarne (animacyjne wykłady i warsztaty na temat zdrowego odżywiania i diety dostosowane do wieku seniora połączone ze wspólnym przygotowaniem zdrowych i smacznych posiłków, przy uwzględnieniu produktów sezonowych, degustacja potraw).
 3. Zajęcia ekologiczno-ogrodnicze (sadzenie roślin w doniczkach i hodowla ich w warunkach domowych np. zioła, sadzenie krzewów i ich pielęgnacja, pogadanki na temat ekologii, konkurs na najpiękniejszy ogród).
 4. Zajęcia sportowe (różnego rodzaju zajęcia ruchowe o charakterze profilaktyki zdrowia, zachęcające do aktywności fizycznej i dostosowanej do wieku uczestników oraz kondycji: nordic walking, aerobik, ćwiczenia rozciągające i relaksujące, kurs udzielania pierwszej pomocy).
 5. Poradnictwo prawne (zwiększenie wiedzy seniorów w zakresie kwestii spadkowych, praw konsumenckich, dyskryminacji ze względu na wiek).
 6. Wyjazdy na basen (raz w miesiącu wyjazd z opiekunem do Aqua Parku, zajęcia na basenie będą odbywać się w ramach  profilaktyki zdrowotnej, zwiększającej wydolność i kondycję organizmu).
 7. Jednodniowa wycieczka do teatru lub kina
 8. Spotkania okolicznościowe (3 spotkania w roku  m.in. dzień seniora, majówka, bal karnawałowy).

 

Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych:

 1. Usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla 5 osób.

 

Wszystko całkowicie bezpłatne w  ramach wsparcia unijnego.

Dla Wszystkich uczestników Klubu Seniora zapewniamy serwis kawowy.

 

Dofinansowanie projektu z UE:  721 949,62 zł

Całkowita wartość projektu:  849 352,50 zł

 

Szczegółowe informacje:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu

ul. 1 Maja 20

21-509 Kodeń

Tel.kom.: 500 582 286

e-mail klub.seniora.koden@gmail.com

Losowe zdjęcie

Opłata startowa

Zgodnie z regulaminem BS zamieszczonym na oficjalnej stronie www.biegsapiehow.pl oraz na stronie z zapisami wysokość opłaty startowej biegu (15km) i NW (5km)

- do dnia 28.07.2019r wynosi 30zł

- opłata uiszczona 29.07-2.08 (na konto) oraz w dniu biegu tj. 3.08.2019r (opłata w Biurze Zawodów) wynosi 40 zł

Partnerzy