Bieg Sapiehów - Kodeń ZAPRASZA BIEGACZY
Zobacz też: kajaki.nadbugiem.pl | koden.com.pl
Historia
|
2015-07-15

Historia Kodnia

Kodeń był miasteczkiem należącym do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na początku XVI w Sapiehowie wykupili od Ruszczyców istniejące młyny wodne i uzyskali w 1511 roku od Zygmunta Starego przywilej na budowę zamku i założenie miasta na prawie magdeburskim.

W 1513 roku Jan Sapieha nadał miastu herb, ustanowił burmistrza i nadał mieszczanom liczne przywileje. W XVII wieku potomek możnego rodu Mikołaj Sapieha doznał uzdrowienia w trakcie mszy św. Odprawianej przez papieża Urbana VIII przed obrazem Matki Bożej Gregoriańskiej. Ponieważ nie uzyskał zgody papieża na wywiezienie obrazu wykradł go i zmyliwszy papieskie pogonie przywiózł go do Kodnia 15 września 1631 roku. Po wielu perypetiach (winowajca przez pewien czas był obłożony ekskomuniką) obraz ten pozostał w bazylice p. w. Św. Anny wybudowanej w latach 1629-1640. W 1875 roku, kiedy wojska carskie zajmowały kościół na cerkiew, barokowe wspaniałości ufundowane przez Konstancję Sapieżynę, łącznie z obrazem, zostały wywiezione na Jasną Górę.

Obraz uroczyście powrócił do Kodnia w roku 1927. W wieku XVII i XVIII Kodeń był dobrze zagospodarowanym i jak na owe czasy dość ludnym miastem, jednakże w czasie kampanii napoleońskiej uległ pożarowi. Podczas powstania styczniowego mieszkańcy Kodnia brali czynny udział w walce z wojskami rosyjskimi.

W 1889 roku Kodeń stał się osadą gminną. Taką pozostaje do dziś. Jako ośrodek kultu religijnego odwiedzany jest licznie przez pielgrzymów przybywających z terenów całej Polski.

Losowe zdjęcie

XVIII Bieg Sapiehów Zapraszamy!

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy sympatyków oraz kibiców na zbliżający się XVIII Bieg Sapiehów!

            Tradycyjnie główny bieg na 15km wystartuje o godzinie 13:00 5 sierpnia 2017r. Każdego roku w biegu biorą udział zawodnicy z całej Polski i z zagranicy z Białorusi, Ukrainy, Rosji, Niemiec, a także z Francji. Dla najmłodszych rozgrywane są Małe Biegi Sapiehów. Tradycyjnie uczniowie szkoły podstawowej pobiegną trasą na 800m, a gimnazjaliści na 1000m.

            W tym roku Bieg Sapiehów odbędzie się już po raz 18! Od kilkunastu lat wpisuj...

Partnerzy