Bieg Sapiehów - Kodeń ZAPRASZA BIEGACZY
Zobacz też: kajaki.nadbugiem.pl | koden.com.pl
Memoriał
|
2019-07-08

Memoriał Seheniuka

Regulamin

XXVI Memoriału Stanisława  Seheniuka w piłce siatkowej

KODEŃ  23 czerwca 2019 r.

 1.  Nazwa i cel Imprezy:
 • Uczczenie pamięci Stanisława Seheniuka- siatkarza, nauczyciela, zasłużonego działacza kultury fizycznej i sportu.
 • Popularyzacja siatkówki w środowisku lokalnym.
 • Promocja Kodnia i okolic
 • Aktywizacja środowisk lokalnych do czynnego uprawiania sportu.
 • Upowszechnianie pozytywnych wzorów i pozytywnych postaw sportowych wśród dorosłych i młodzieży.

2. Organizator:

 • Wójt Gminy Kodeń – Jerzy Troć
 • Lubelski Urząd Marszałkowski
 • Towarzystwo Przyjaciół Kodnia
 • Bialskie Starostwo Powiatowe
 • Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu
 • Zespół Placówek Oświatowych w Kodniu
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego – Kodeń

3. Termin i miejsce:

 • Memoriał zostanie rozegrany w dniu 23.06.2019 r. (niedziela)
 • Miejscem rozgrywek będzie boisko Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu
 • Początek Memoriału – godzina 10:00

4. Uczestnictwo:

 • W Memoriale uczestniczą zgłoszone drużyny
 • Zgłoszenia imienne drużyn przyjmowane będą w dniu zawodów23.06.2019 r. do 9:50

5. System rozgrywek:

 • System rozgrywania turnieju uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn i ustalony zostanie na odprawie technicznej z kapitanami zespołów przed rozpoczęciem zawodów.
 • Zawody rozegrane zostaną na sztucznej trawie wielofunkcyjnego boiska sportowego.

6. Zasady finansowania:

 • Koszty udziału w zawodach (przyjazd, diety) pokrywają uczestniczące zespoły.
 • Koszty organizacyjne (delegacji sędziowskich, pucharów, nagród) pokrywają organizatorzy.

7. Nagrody:

 • Za zajęcie I - IVmiejsca w turnieju – puchary
 • Za udziałw turnieju – pamiątkowe dyplomy.
 • Organizatorzy przewidują nagrody lub puchary dla najbardziej wartościowegozawodnika turnieju, najstarszego i najmłodszego uczestnika oraz weteranaMemoriału.
 • Organizatorzy, w miarę posiadanych środków mogą zwiększyć ilość nagradzanych miejsc.

8.Postanowienia końcowe:

 • Zawody rozgrywane będą według przepisów PZPS
 • Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom

                                                                                            

 

RELACJA XXIII MEMORIAŁ STANISŁAWA SEHENIUKA WPIŁCE SIATKOWEJ

W niedzielę 19 czerwca 2016 roku na obiektach Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu odbył się XXIII Memoriał Stanisława Seheniuka w piłce siatkowej.

Honorowy patronat nad zawodami objął Marszałek Województwa  Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski, a także Mariusz Filipiuk – Starosta Bialski i Jerzy Troć – wójt Gminy Kodeń.

Pierwszy raz w 23 letniej historii siatkarskich zmagań memoriałowych turniej miał charakter międzynarodowy. 

W tegorocznych zawodach wzięło udział dziewięć zespołów: z gminy Kodeń: KS Dobratycze; KS Kodeń, z powiatu bialskiego: Małaszewicze i Matuzalem ZK Biała Podlaska oraz z powiatu parczewskiego trzy drużyny z gminy Jabłoń.  Specjalnymi gośćmi były dwie drużyny z Brześcia (Białoruś), które wystawił Związek Polaków na Białorusi – Oddział Miejski w Brześciu: Sokół Brześć i Stimuł 40+ Brześć. 

Zwycięzcy – drużyna Sokoła z Brześcia - wywalczyli puchar Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego, Stimuł 40+ wyjechał z Kodnia z pucharem Starosty Bialskiego, natomiast trzecie miejsce i Puchar Wójta Gminy Kodeń, wywalczyła drużyna pracowników służby więziennej z Białej Podlaskiej – Matuzalem ZK (siatkarze tej drużyny brali udział w 22 memoriałach). Kolejne puchary ufundowali przyjaciel Stanisława Seheniuka – pan Stanisław Nowak z Białej Podlaskiej, Zarząd Ogniska ZNP w Kodniu oraz dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu. Puchar Marszałka MVP otrzymał Oleg Szyjanczuk z Sokoła Brześć, a nagrody ufundowane przez Lubelski Urząd Marszałkowski otrzymali najmłodszy i najstarszy zawodnik turnieju oraz weteran memoriału.

 

Regulamin

XXIII Memoriału Stanisława  Seheniuka w piłce siatkowej

KODEŃ 19 czerwca 2016 r.

1. Nazwa i cel Imprezy:

 • XXIII Memoriał Stanisława Seheniuka w piłce siatkowej
 • Uczczenie pamięci Stanisława Seheniuka- siatkarza, nauczyciela, zasłużonego działacza kultury fizycznej i sportu.
 • Popularyzacja siatkówki w środowisku lokalnym.
 • Promocja Kodnia i okolic
 • Aktywizacja środowisk lokalnych do czynnego uprawiania sportu.
 • Upowszechnianie pozytywnych wzorów i pozytywnych postaw sportowych wśród dorosłych i młodzieży.

2. Organizator:

 • Wójt Gminy Kodeń – Jerzy Troć
 • Lubelski Urząd Marszałkowski
 • Uczniowski Ludowo-Pożarniczy Klub Sportowy „Strażak” Kodeń
 • Towarzystwo Przyjaciół Kodnia
 • Bialskie Starostwo Powiatowe
 • Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu
 • Zespół Placówek Oświatowych w Kodniu
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego – Ognisko w Kodniu.

3. Termin i miejsce:

 • Memoriał zostanie rozegrany w dniu 19.06.2016 r. (niedziela)
 • Miejscem rozgrywek będzie boisko Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu
 • Początek Memoriału – godzina 10:00

4. Uczestnictwo:

 • W Memoriale uczestniczą zgłoszone drużyny
 • Zgłoszenia imienne drużyn przyjmowane będą w dniu zawodów 06.2016 r. do 9:50

5. System rozgrywek:

 • System rozgrywania turnieju uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn i ustalony zostanie na odprawie technicznej z kapitanami zespołów przed rozpoczęciem zawodów.
 • Zawody rozegrane zostaną na sztucznej trawie wielofunkcyjnego boiska sportowego.

6. Zasady finansowania:

 • Koszty udziału w zawodach (przyjazd, diety) pokrywają uczestniczące zespoły.
 • Koszty organizacyjne (delegacji sędziowskich, pucharów, nagród) pokrywają organizatorzy.

7. Nagrody:

 • Za zajęcie I, II, III, IV miejsca w turnieju – puchary
 • Za udział w turnieju – pamiątkowe dyplomy.
 • Organizatorzy przewidują nagrody lub puchary dla najbardziej wartościowego zawodnika turnieju, najstarszego i najmłodszego uczestnika oraz weterana Memoriału.
 • Organizatorzy, w miarę posiadanych środków mogą zwiększyć ilość nagradzanych miejsc.

8. Postanowienia końcowe:

 • Organizator zabezpiecza ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Zawody rozgrywane będą według przepisów PZPS
 • Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom                                                                                                     w imieniu Komitetu Organizacyjnego XXIII Memoriału  Stanisława Seheniuka

Losowe zdjęcie

Patronat honorowy XXVI MSS

Patronat honorowy nad XXVI Memorialem Stanisława Seheniuka w piłce siatkowej obejmuje Marszałek Województwa Lubelskiego - Pan Jarosław Stawiarski

Partnerzy