Bieg Sapiehów - Kodeń ZAPRASZA BIEGACZY
Zobacz też: kajaki.nadbugiem.pl | koden.com.pl
Memoriał
|
2017-07-12

Memoriał Seheniuka

XXIII MEMORIAŁ STANISŁAWA SEHENIUKA WPIŁCE SIATKOWEJ

W niedzielę 19 czerwca 2016 roku na obiektach Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu odbył się XXIII Memoriał Stanisława Seheniuka w piłce siatkowej.

Honorowy patronat nad zawodami objął Marszałek Województwa  Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski, a także Mariusz Filipiuk – Starosta Bialski i Jerzy Troć – wójt Gminy Kodeń.

Pierwszy raz w 23 letniej historii siatkarskich zmagań memoriałowych turniej miał charakter międzynarodowy. 

W tegorocznych zawodach wzięło udział dziewięć zespołów: z gminy Kodeń: KS Dobratycze; KS Kodeń, z powiatu bialskiego: Małaszewicze i Matuzalem ZK Biała Podlaska oraz z powiatu parczewskiego trzy drużyny z gminy Jabłoń.  Specjalnymi gośćmi były dwie drużyny z Brześcia (Białoruś), które wystawił Związek Polaków na Białorusi – Oddział Miejski w Brześciu: Sokół Brześć i Stimuł 40+ Brześć. 

Zwycięzcy – drużyna Sokoła z Brześcia - wywalczyli puchar Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego, Stimuł 40+ wyjechał z Kodnia z pucharem Starosty Bialskiego, natomiast trzecie miejsce i Puchar Wójta Gminy Kodeń, wywalczyła drużyna pracowników służby więziennej z Białej Podlaskiej – Matuzalem ZK (siatkarze tej drużyny brali udział w 22 memoriałach). Kolejne puchary ufundowali przyjaciel Stanisława Seheniuka – pan Stanisław Nowak z Białej Podlaskiej, Zarząd Ogniska ZNP w Kodniu oraz dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu. Puchar Marszałka MVP otrzymał Oleg Szyjanczuk z Sokoła Brześć, a nagrody ufundowane przez Lubelski Urząd Marszałkowski otrzymali najmłodszy i najstarszy zawodnik turnieju oraz weteran memoriału.

 

Regulamin

XXIII Memoriału Stanisława  Seheniuka w piłce siatkowej

KODEŃ 19 czerwca 2016 r.

1. Nazwa i cel Imprezy:

 • XXIII Memoriał Stanisława Seheniuka w piłce siatkowej
 • Uczczenie pamięci Stanisława Seheniuka- siatkarza, nauczyciela, zasłużonego działacza kultury fizycznej i sportu.
 • Popularyzacja siatkówki w środowisku lokalnym.
 • Promocja Kodnia i okolic
 • Aktywizacja środowisk lokalnych do czynnego uprawiania sportu.
 • Upowszechnianie pozytywnych wzorów i pozytywnych postaw sportowych wśród dorosłych i młodzieży.

2. Organizator:

 • Wójt Gminy Kodeń – Jerzy Troć
 • Lubelski Urząd Marszałkowski
 • Uczniowski Ludowo-Pożarniczy Klub Sportowy „Strażak” Kodeń
 • Towarzystwo Przyjaciół Kodnia
 • Bialskie Starostwo Powiatowe
 • Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu
 • Zespół Placówek Oświatowych w Kodniu
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego – Ognisko w Kodniu.

3. Termin i miejsce:

 • Memoriał zostanie rozegrany w dniu 19.06.2016 r. (niedziela)
 • Miejscem rozgrywek będzie boisko Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu
 • Początek Memoriału – godzina 10:00

4. Uczestnictwo:

 • W Memoriale uczestniczą zgłoszone drużyny
 • Zgłoszenia imienne drużyn przyjmowane będą w dniu zawodów 06.2016 r. do 9:50

5. System rozgrywek:

 • System rozgrywania turnieju uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn i ustalony zostanie na odprawie technicznej z kapitanami zespołów przed rozpoczęciem zawodów.
 • Zawody rozegrane zostaną na sztucznej trawie wielofunkcyjnego boiska sportowego.

6. Zasady finansowania:

 • Koszty udziału w zawodach (przyjazd, diety) pokrywają uczestniczące zespoły.
 • Koszty organizacyjne (delegacji sędziowskich, pucharów, nagród) pokrywają organizatorzy.

7. Nagrody:

 • Za zajęcie I, II, III, IV miejsca w turnieju – puchary
 • Za udział w turnieju – pamiątkowe dyplomy.
 • Organizatorzy przewidują nagrody lub puchary dla najbardziej wartościowego zawodnika turnieju, najstarszego i najmłodszego uczestnika oraz weterana Memoriału.
 • Organizatorzy, w miarę posiadanych środków mogą zwiększyć ilość nagradzanych miejsc.

8. Postanowienia końcowe:

 • Organizator zabezpiecza ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Zawody rozgrywane będą według przepisów PZPS
 • Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom                                                                                                     w imieniu Komitetu Organizacyjnego XXIII Memoriału  Stanisława Seheniuka

Losowe zdjęcie

Dziękujemy sponsorom XIX BS

Bieg Sapiehów to duże przedsięwzięcie, które udaje nam się zrealizować dzięki wsparciu naszych sponsorów, którym bardzo dziękujemy! Są z nami:

 • Urząd Marszałkowski w Lublinie
 • Lubelskie Smakuj Życie
 • Powiat Bialski
 • Gmina Kodeń
 • Towarzystwo Przyjaciół Kodnia
 • Zespół Placówek Oświatowych w Kodniu
 • Sanktuarium Matki Bożej w Kodniu - Zgromadzenie Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej
 • Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu
 • Gminna Spółdzielnia w Kodniu
 • Rada Wojewódzka Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe - Lublin
 • Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Chotył&oacut...

Partnerzy